Numerologia

NUMEROLOGIA Jak? Poco? Dla kogo? 
Numerologia to nauka o energiach liczb i o tym jak te energie współpracują z psychiczną energią człowieka. 
Jak każda nauka, numerologia ma swoją klasyfikację i swoje metodyki. 
Numerologię można rozpatrywać pod różnymi aspektami:
- historyczno-geograficznym – numerologia celtycka, hinduska, japońska, słowiańska, tybetańska...
- sfery życiowej – zdrowotna, biznes-numerologia...
- odgrywania roli w życiu człowieka – numerologia prognostyczna...
Numerologia to nauka, która jest nie tylko zwyczajnie użyteczna i interesująca, ale ma ona znaczenie bardziej głębsze, ponieważ jej pochodzenie sięga korzeni starożytnych mądrości. Człowiek może do nich powrócić, zrozumieć samego siebie i otworzyć dla siebie nowe możliwości.ciág dalszy

Nowruz

NOWRUZ - to początek roku według kalendarza perskiego. 21 marca niektóre narodowości świętują Nowy Rok. Starożytni Celtowie w tym dniu obchodzili święto wiosennego zrównania dnia z nocą, kiedy długość dnia jest równa długości nocy. Dla Persów nowruz był wielkim świętem. To święto mówiło o łączeniu z boskimi energiami. Odbywało się zazwyczaj przez 2 tygodnie. Przez pierwsze 5 dni ludzie odwiedzali rodzinę, a potem w 9 dniu był tzw. szachrijaran- kiedy Szach zasiadał na tronie i błogosławił dla całego narodu.

 

Dalej ...