Przeklęcie Amazonek

Czasami do naszego Centrum przychodziły kobiety, uskarżające się, na to, iż nie mogą ułożyć sobie życia prywatnego. Mężczyźni albo bali się z nimi być, albo pojawiali się w ich życiu tyko na chwilę. A bywało nawet tak, że gdy spotykały się z mężczyzną, ten tracił pracę, opuszczała go pomyślność, a w jego charakterze coraz częściej przejawiała się infantylność i bezsilność.

 

Dalej ...

Magnetyzm myśli

Człowiek posiada zdolność myślenia i jest to jeden z głównych elementów poznawczych. Aby zacząć mówić o magnetyczności myśli, należy powiedzieć o tym, co sobą reprezentuje sama myśl.
Myśl – to jednostka myślenia. Jest to nić, która łączy psychikę człowieka  z otaczającym światem. Człowiek, za pomocą myśli, może poznawać otaczający świat, jego istotę i relacje. Umysłowy obraz otaczającego świata, który tworzony jest przez myśl, splata się z obrazem uczuciowym, który z kolei jest tworzony przez odczucia.

 

Dalej...