Dotyk zdrowia, czyli możliwości współczesnej fizjoterapii

Wraz z rozwojem cywilizacji nasz organizm został pozbawiony naturalnej potrzeby aktywności ruchowej. Brak ruchu stał się główną przyczyną bólu kręgosłupa wynikającego z trybu życia, wykonywanej pracy oraz nieznajomości zasad ergonomii wysiłku.

Ból kręgosłupa stanowi obecnie chorobę cywilizacyjną i prawdziwą plagę społeczną. Proces ewolucji umożliwił organizmowi ludzkiemu przybranie pionowej pozycji ciała dzięki odpowiedniemu przeniesieniu środka ciężkości. Istnieją dowody na to, że ból krzyża trapi człowieka odkąd zarzucił tryb życia nadrzewnego i przyjął wyprostowaną pozycję ciała.

 

Dalej ...